Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
Wieczory pachną latem.
7080 79f4
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabartch bartch

February 16 2017

9984 4a97
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaszszsz szszsz

January 06 2015

0321 6970 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter

December 23 2014

6921 2c34

afroui:

Sylvia Plath

Reposted fromunityofmulti unityofmulti viatove tove

November 10 2014

Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaimpressive impressive

October 24 2014

 I byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne.
— Olgierd Świerzewski – Zapach miasta po burzy

October 21 2014

8508 11fa
Reposted fromanananana anananana viaszszsz szszsz
3790 6b7d 500

realgentlemensclub:

Man in the Rain, New York City, 1952.

October 16 2014

September 23 2014

0114 123d
beginners
Reposted fromstrangeee strangeee viaparampam parampam
5479 6440
Reposted fromstrangeee strangeee viaparampam parampam

September 06 2014

Musisz być kimś potężnym, masz bowiem twarz więcej niż ludzką, smutną jak wszechświat, piękną jak samobójstwo.
— Comte de Lautréamont "Pieśni Maldorora"
Reposted fromMamba Mamba viaa-antimatter a-antimatter

September 02 2014

7289 260f 500
Reposted fromSQuall-Kun SQuall-Kun viaszszsz szszsz

August 31 2014

1128 53fa
Reposted fromourhogwarts ourhogwarts viahogwarts hogwarts
1055 b68d
Reposted fromourhogwarts ourhogwarts viahogwarts hogwarts
 - On nie ma rodziny. To pisarz.  - Aha - powiedział Oliveira.  - Ma kota i kupy książek.
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viagrawklasy grawklasy

August 30 2014

czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
5936 c21b
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl